KURAN’I KERİM’DE İNFAK

KURAN’I KERİM’DE İNFAK

KURAN’I KERİM’DE İNFAK

(Elinde bulunandan) verenin, (Allah’a karşı) saygılı olanın ve en güzel sözü doğrulayana kolaylığı kolaylaştırırız. (92/5-7)

Onlar (cennetlikler, dünyada iken)  mallarında muhtaç ve yoksula bir hak ayırmışlardı. (51/19)

(Ey Muhammed)! İnanan kullarıma söyle, namazı kılsınlar; alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açıkça ve gizlice versinler. (14/31)

Allah yolunda harcamada bulunun. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyi davranın. Allah iyi davrananları sever. ( 2/195)

Kim Allah’a güzel bir ödünç verirse, (Allah) ona, onun karşılığını kat kat artırır. Allah hem darlaştırır, hem bollaştırır. Hepiniz O’na döneceksiniz. (2/245)

Yaptığınız her türlü harcamayı ve adadığınız her adağı Allah bilir. Haksızlık yapanların hiçbir yardımcıları yoktur. (2/270) 
Sadakalarını açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onları yoksullara gizli gizli verirseniz, sizin için daha iyi olur ve Allah günahlarınızı örter. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.  (2/273)

Mallarını gece gündüz, gizlice ve açıkça verenlerin ödülleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. (2/274)

Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz. Ne verirseniz Allah onu bilir. (3/92)

Sadaka veren erkeklere ve kadınlara, Allah’a güzel bir ödünç verenlere, kat kat karşılık verilir; ayrıca onlara cömertçe verilecek bir ödül vardır. (57/18)

Birinize ölüm gelip de: “ Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar ertelesen de, sadaka versem ve iyilerden olsam” diyeceği zaman gelmezden önce, size verdiğim rızıklardan sarf edin. (63/10)  

Paylaş: