Dini ve Kültürel Seminerler

İslami İlimler Seminerleri

Dini ve Kültürel Seminerler

Toplumsal bilincin oluşumuna katkıda bulunmayı amaç kabul eden vakfımız konularında uzman üniversite hocalarımızın değerli katkılarıyla, sosyoloji, islam felsefesi, tefsir usulü vb. gibi konularda seminerler düzenlemektedir. Giderek sivil bir akademiye dönüşen bu çabalarımızın ilerde yazılı ve görsel ürünlere dönüşmesi hususundaki hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz.

Paylaş: