Dil Seminerleri

Dil Seminerleri

Bir yandan bilimsel çalışmaları sürdüren vakfımız öte yandan da yıllar önce başlatmış bulunduğu dil seminerlerine devam etmektedir. Akademik düzeyde sürdürülen dil eğitimine İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra iki yıllık İlahiyat Yüksek Okulu öğrencileri ve Arapça öğrenmek isteyen sair isteklilerin de katılımıyla Arapça derslerimiz devam etmektedir. 

İngilizce, Farsça, Osmanlıca dersleri verebilmek için de hazırlıklar yapan vakfımız önümüzdeki ders yılından itibaren bu seminerleri de başlatacaktır. 

2011 Yılında da dil seminerleri devam etmekte ve katılım gitgide artmaktadır.

Paylaş: